இட்டது: மார்ச் 8th, 2014, 5:34 pm
by வேட்டையன்
ஓ... ஐஸ் என்றால் இது தன்னோ....

நான் எம்மாந்து போனேன். எதோ ஐஸ் கிரீம் பற்றி செய்தின்னு வந்தேன் :(நல்ல தகவல் அனில்.. அவசியமான பதிவு.... :-arm