இட்டது: ஏப்ரல் 6th, 2014, 2:27 pm
by கரூர் கவியன்பன்
முழங்கை (முட்டி) கருப்பாகவும், சொர சொரப்பாகவும் இருந்தால், தேங்காய்
எண்ணெயுடன் .....

இன்னும் பாதி எங்கே.. :oops: :oops:


அது சரி ..இவைகள் பெண்களுக்கு மட்டும் தானா.............

ஆண்களுக்கு............. :D