இட்டது: மே 10th, 2014, 1:06 am
by பூச்சரண்
அறிய நிழம்புகள் அனைத்தும் ,சில நிழம்புகள் அதிசயம்
சில ஆச்சரியம்
சில ஆறுதல்
சில ஆவேசம்
சில ஆற்றல்
சில அழுகை
சில அன்பு ....

அருமை அருமை ....நல்ல பதிவு அண்ணா பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி :-clp :-clp :-clp :-clp :-clp :-clp