இட்டது: மார்ச் 17th, 2014, 11:51 pm
by கரூர் கவியன்பன்
அப்போ தமிழக வாசகர்களுக்கு ஜாலிதாணு சொல்லுங்க...... :-c

எதுவாக இருந்தாலும் தமிழ்ப் பண்பாட்டினை மீறாத படி இருந்தால் நல்லது :-z