இட்டது: ஏப்ரல் 1st, 2017, 9:36 pm
by அ.இராமநாதன்

வித்தியாசமாக நடக்கத் தெரியவில்லை
குயில்களுக்கு

அரிய வாய்ப்பிருந்தும்
உலகம்
அறியும் வாய்ப்பிருந்தும்
தவறவிட்டன வித்தியாசத்தை

காக்கையும் குயிலும்
கறுப்புதான்
வித்தியாசப்படுத்த வேண்டியது
வித்தியாசப்பட வேண்டியது
குயில்களல்லவா?

காக்கைக்கும் குயிலுக்கும்
குரலின் நிறமும் கறுப்பென்றால்
வித்தியாசத்திற்கிடமில்லை

வித்தியாசம் தேடி அலைவதாய்
அலட்டிக்கொள்ளும் குயில்கள்
குரலின் தரத்தைக் காட்டவேண்டாமா?

குயில்கள் கும்மி கொட்டுவதெல்லாம்
இப்படிக்
குரலின் நிரமிழந்து போவதற்குத்தான்
என்பது உண்மையாகிறது

நிறம்பூச
தாகமிருப்பதும்
தவமிருப்பதும்
வெளிச்சமாகிறது

வாய்புக்காக வித்தியாத்தையும்
வித்தியாசமான நேரங்களில் வாய்ப்பையும்
இழந்துவிடுகின்றன குயில்கள்

தனித்தநல் கருங்குயிலை
தவமிருந்து பெறுவோம்
அதுவரை
குயில்கள் என்பது புனைபெயரே!

—————————-
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
அந்த நான் இல்லை நான் – கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து