இட்டது: மார்ச் 29th, 2017, 8:48 pm
by அ.இராமநாதன்
அவசரமாய் வாழ்ந்து
இறந்து போவதற்கு
வாழ்க்கை என்ன
ஓட்ட பந்தயமா...
-
பரபரப்பை கொஞ்சம்
ஒத்தி வையுங்கள்
மனம் நிறைய பேச
காத்திருக்கிறது உறவுகள்!
-
இன்னொரு பிறப்பில்
அவ்வளவு நம்பிக்கையா
இந்த வாழ்க்கையை
விரயம் செய்கிறீர்...
-
கசப்பும் சுவை தான்
ருசித்து பாருங்கள்
தோல்வியும் சுகம் தான்
ரசிக்க பழகுங்கள்!
-
நீங்கள் தான் பிரம்மா...
சொர்க்கமா, நரகமா
எதை உருவாக்க
போகிறீர்கள்?
-
------------------------

- செல்வ மதி, வந்தவாசி.
வாரமலர்