இட்டது: ஜூன் 4th, 2014, 11:18 am
by பாலா
கரூர் கவியன்பன் wrote:என்னது கவிதையை காணாமா....?


ஆமாம் கவி விதைத்த சொற்கள் காணோம் அதான் கவிதை காணோம்